Κυριακή 4 Απριλίου 2010

Χριστός Ανέστη!!!

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά!!! Παιδάκια, ελπίζω να περνάτε καλά και να ξεκουράζεστε από τις σχολικές υποχρεώσεις! Πλησιάζει ο καιρός για να ανταμώσουμε πάλι! Μην ξεχαστείτε όμως! "Γιοκ" το Πάτερ ημών μέχρι την Πεντηκοστή... Παρακάτω σας έχω την Αναστάσιμη προσευχή που θα λέμε στο σχολείο. Κι επειδή τίποτα δεν έχει ενδιαφέρον αν δεν το καταλαβαίνουμε, σας έχω και τη μετάφραση. Άντε, να δω ποιο παιδάκι θα το μάθει καλύτερα!!!

Με αγάπη,
η δασκάλα σας


1.Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος.

2.Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν άγιον, Κύριον,
Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν
και την αγίαν σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζομεν·
σύ γάρ ει ο Θεός ημών,
εκτός σου άλλον ούκ οίδαμεν,
το όνομά σου ονομάζομεν.
Δεύτε πάντες οι πιστοί,
προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν ανάστασιν·
ιδού γάρ ήλθε διά του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον,
υμνούμεν την ανάστασιν αυτού·
Σταυρόν γάρ υπομείνας δι᾿ ημάς,
θανάτω θάνατον ώλεσεν.

3.Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου
καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν
και μέγα έλεος, αμήν.


Η μετάφραση των πιο πάνω είναι :


1.
Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς,
καταπατώντας με τον θάνατό του τον φυσικό και τον πνευματικό θάνατο
και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικούς είτε πνευματικούς,
χάρισε έτσι την αληθινή ζωή.

2.Αφού είδαμε την Ανάσταση του Χριστού,
ας προσκυνήσουμε τον άγιο και Κύριο,
τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος αναμάρτητος.
Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε
και την Αγία σου Ανάσταση
υμνούμε και δοξάζουμε·
διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας,
και Θεό άλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα,
και μόνο το όνομά Σου σημαίνει Θεός για εμάς.
Ελάτε όλοι οι πιστοί,
ας προσκυνήσουμε την αγία ανάσταση του Χριστού·
αφού η ανάστασή Του που έγινε μετά την Σταυρική Του Θυσία,
έφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο.
Παντοτινά θα ευλογούμε το όνομα του Κυρίου,
και παντοτινά θα υμνούμε την ανάστασή Του.
Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς,
κατανίκησε κι έδιωξε τον θάνατο.

3.Με την ανάσταση Του από τον τάφο ο Ιησούς Χριστός
όπως είχε πει πριν τα άγια πάθη Του,
μας χάρισε την αληθινή αιώνια ζωή
και το μέγα έλεος του Θεού στις ταπεινές μας υπάρξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες και θα δημοσιευτεί μετά την έγκριση της διαχειρίστριας. Η επιφύλαξη αυτή κρίνεται απαραίτητη, μιας και το παρόν ιστολόγιο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού.